.......................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

 

.............................................................................................................................................

Centrum "Art-Plus" w Krakowie
31-949 Kraków, os. Zgody 1   
(Ośrodek Kultury Kraków-Nowa Huta)

DOTYCHCZASOWA  SIEDZIBA  W  TRAKCIE  REALIZACJI  ZMIANY 

 

INFORMACJA:  powyższy adres jest adresem rejestrowym Fundacji.
   W celach kontaktu z kierownictwem Fundacji, prosimy o kontakt
pocztą elektroniczną.

Korespondencję listową proszę przesyłać na podany oficjalny
adres korespondencyjny..

...........................................................................

 

...............................................................................................................................